Zaštita od sunca

Zaštita od sunca smanjuje prolaz toplote i dnevne svetlosti, kao i manju emisiju UV zračenja.